Märg võpsik Räpina poldril

Räpina poldril vahelduvad märjad heinamaad roostikutukkade, võsastike ja niiskel pinnasel kasvavate lehtpuutukkadega. Siin võib kuulda nii võsastikes pesitsevaid värvulisi kui ka märgadel aladel pesitsevaid kurvitsalisi, kevadel peatuvad siin rändlinnud.

Helindid

  • (Räpina vald, Räpina polder / Veljo Runnel / 06.05.2012)

Seotud liigid