Helimaastikud

*

Viibides erinevais looduskeskkondades, näeme, kuidas need erinevad maastiku, pinnase, taimestiku, loomastiku ja paljude muude asjaolude poolest. Seda mitmekesisust ja erinevust võime tajuda ka nende paikade helipildis. On olemas liike, keda leidub pea kõikjal, samas on neid, kes elavad vaid ühes kindlas biotoobis ning nad lisavad helipilti unikaalseid jooni. Lindudest on üks tavalisemaid liike metsvint, kes elab mitmel pool - nii kuusikus kui lehtmetsas, nii linnapargis kui soosaarel. Helipildi omapära mõjutavad veel paljud muud asjaolud. Kõrges kuusikus kõlab metsvindi laulu märksa teisiti kui lepavõsas. Kuulamiselamust mõjutab vahest isegi see, millised on meie mälestused mingi konkreetse paigaga seoses - need tunded annavad varjundeid ka sellele, mida kuuleme. Looduse helipildid on ajas vahelduvad, samas paigas kuuleme täiesti erinevaid helisid olenevalt aastaajast, kellaajast ning ilmast, samuti mõjutab helipilti see, kas kuulame loodust käigu pealt või laseme loodusel meie juuresolekuga harjuda ning siis kuuleme märksa rikkalikumat helipilti. Helimaastikud, mida siin kuulete, on osake meid ümbritsevast loodusest. Neid võib kuulata ka ilma tahtmata tuvastada erinevaid liike, lihtsalt niisama, laskmaks oma kujutluspildil rännata eestimaises looduses.