Sigimiskäitumine

Hääle abil endast vastassugupoolele märku andmine on loomariigis tavaline. Kõige selgemini avaldub see rohutirtsude ja ritsikate juures, linnulaul kannab sama eesmärki, kuid lisaks on linnulaulul territoorimimärkija tähendus sama liigi isastele ning pesitsuspaika otsivaile paaridele. Mõnedel liikidel on keerulised pulmarituaalid, mida tihti saadab asjakohane heliline taust.

Rohuneppide pulmamäng

  • Isaste nokaklõbin ja sisistamine (Veljo Runnel / )