Kühmnokk-luik (Cygnus olor)

Kühmnokk-luik on teistest meil kohatavatest luikedest eristatav punase noka, musta nokakühmu ja kõverdatud kaela järgi. Ta on merelahtedel ja saartel tavaline haudelind, sisevetel pesitseb harvem. Kui jääolud vähegi lubavad, jäävad kühmnokk-luiged ka talveks Eestisse. Kõlavat kluugutust kühmnokk-luik ei tee, kuid teda iseloomustab lendamisel tiibade poolt tekitatav helisev vihin.

Helindid

  • Kühmnokk-luige tiivivihin (Lihula vald, Penijõe / Veljo Runnel / 08.05.2014)