Randtiir (Sterna paradisaea)

Randtiir on Eestis üsna arvukas liik, kes pesitseb meresaartel ja lagerannikul. Pesa rajab maapinnale.

Helindid

  • (Lihula vald, Metsküla rand / Veljo Runnel / 14.07.2000)