Väiketüll (Charadrius dubius)

Väiketüll, erinevalt liivatüllist, elutseb sisemaal. Teda võib kohata nii lagedal avamaastikul kui ka siseveekogude ääres. Häälitsused: "priü", "trii-ää". Mängulaul "Triü-triü-triü..". Eestis ebaühtlase levikuga haudelind.

Helindid

  • Häälitsus (Väätsa vald, Väätsa, Saunamäe / Veljo Runnel / 02.06.2002)