öösorr (Caprimulgus europaeus)

Öösorr on öise eluviisiga lind. Ta elutseb nõmme- ja rabamännikutes, männi-segametsade servaaladel ja puisniitudel.

Helindid

  • (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 12.06.2012)
  • (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 12.06.2012)