Põldlõoke (Alauda arvensis)

Põldlõoke, kevadekuulutaja, on tuntud just oma laulu järgi. Ta saabub meile esimeste sulailmadega. Laulavad ka läbirändel olevad linnud ning siis võib lõokese laulu isegi linnade kohal kuulda. Põldlõoke laulab lennul ning ilusaimaks loetakse laulu tõusmisel. Aeglaselt "ronib" lõoke lõõritades järjest kõrgemale ja kõrgemale, kuni lõpuks laskuma hakkab. Laul katkeb veidi enne maandumist või ka maapinnale jõudes. Laulev põldlõoke võib tõusta kuni 400 meetri kõrgusele. Laulu alustab põldlõoke varavalges, mõnikord lausa pimedas. Juuli keskpaigas laul vaibub, kuid mõnda isendit võib kuulda laulmas veel septembriski.

Helindid

  • (Taheva vald, Hargla / Veljo Runnel / 27.06.2002)
  • Laul (Väätsa vald, Venevere / Veljo Runnel / 16.06.2003)