Sabatihane (Aegithalos caudatus)

Sabatihane on väljaspool pesitsusaega seltsinguline lind, inimese suhtes teinekord vägagi usaldav. Sabatihaste salgas käib pidev suhtlemine kutsehäälitsuste abil, mis on vahelduvad karedad ja vilistavad hüüded. Talvepoolaastal võivad sabatihased ka inimasulate juurde tulla, kus nad parkides ja aedades salgaviisi toitu otsivad.

Helindid

  • (Põlva vald, Taevaskoja / Veljo Runnel / 05.02.2000)