Nõmmelõoke (Lullula arborea)

Nõmmelõoke on Eestis nõmme- ja loometsade ning loopealsete lind. Ta saabub meile umbes samal ajal kui põldlõoke. Erinevalt põldlõokesest võib teda laulmas kuulda ka öösel, täielikus pimeduses. Nõmmelõkese laul on melanhoolse kõlaga luilutus, mida mõnedki linnusõbrad peavad üheks meeldivamaks linnulauluks.

Helindid

  • (Taheva vald, Kalliküla / Veljo Runnel / 11.05.2013)