Värbkakk (Glaucidium passerinum)

Värbkakk on nii Eesti kui ka Euroopa kõige väiksem kakuline, olles rästa suurune. Pesitseb okas- ja segametsades, kuid talvel võib teda kohata ka mujal, isegi inimelamute läheduses. Värbkakul on erinevaid häälitsusi, kuid enamasti on need kõik vilekombinatsioonid. Näiteks sügisel sagedamini kuuldav häälitsus on kõrgenevate viletoonide rida.

Helindid

  • Laul (Peipsiääre vald, Savastvere küla / Veljo Runnel / 19.04.2018)